Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tối qua đã công bố “Báo cáo rủi ro toàn cầu năm 2020” trong bối cảnh những thách thức nghiêm trọng đang dần hiện rõ với những tác động lớn nhất. Lần đầu tiên trong cuộc khảo sát, 5 rủi ro hàng đầu đều là các vấn đề về môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *