Sau cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19 gây ra, nền kinh tế thế giới có thể phải mất 5 năm để phục hồi hoàn toàn. Bên cạnh đó, nhiều nước sẽ phải gánh chịu tình trạng suy thoái do dịch COVID-19 dài hơn so với các nước khác và thực tế này sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề bất bình đẳng giàu nghèo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *