Việt Nam đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển luật quốc tế tại Biển Đông trên ba góc độ, gồm: sử dụng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển để xác định quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển; sử dụng công ước này làm công cụ giải quyết tranh chấp về biển; và xem Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển như một bản “Hiến pháp về đại dương” để quản lý các tranh chấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *