Venezuela đang trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 47 năm trở lại đây. Trận thiên tai này đã làm giảm công suất hoạt động của các nhà máy thủy điện, dẫn đến cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng ở quốc gia Nam Mỹ này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *