Nước Anh đang ở tuần thứ 3 thực hiện những biện pháp hạn chế ngặt nghèo nhất trong thời bình để đối phó với dịch COVID-19. Nhiều chiến dịch, sự kiện đã được phát động nhằm tăng thêm nguồn hỗ trợ cho các nhân viên của Dịch vụ y tế quốc gia Anh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *