Ngày Chủ Nhật (8/11) tới, cử tri Myanmar sẽ đi bỏ phiếu bầu quốc hội khóa mới. Đây là sự kiện chính trị vô cùng quan trọng,_ quyết định thành phần cơ quan lập pháp, cũng như đội ngũ lãnh đạo mới_ của quốc gia Đông Nam Á này_ sau 5 năm chuyển tiếp từ chính quyền quân sự sang dân sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *