Mỹ, Mexico và Canada vừa ký kết thỏa thuận hoàn tất Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ – Mexico – Canada (USMCA). USMCA là hiệp định thay thế Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) được áp dụng trong suốt 25 năm qua. Những thay đổi của USMCA so với NAFTA được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho các bên tham gia hiệp định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *