Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cảnh báo, khoảng 1 phần 3 trong tổng số gần 700 triệu trẻ em dưới 5 tuổi trên thế giới đang bị thừa cân hoặc suy dinh dưỡng. Điều này đặt ra những nguy cơ lớn đối với sức khỏe các em về lâu dài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *