Một nhóm nghiên cứu ở Hàn Quốc đã sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo để thiết kế thời trang, cho thấy trí tuệ nhân tạo có khả năng sáng tạo không thua kém con người trong lĩnh vực đòi hỏi nhiều yếu tố về nghệ thuật và thẩm mỹ này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *