Đại dịch COVID-19 đã làm đóng băng hoạt động du lịch. Tuy nhiên, nhờ  vào công nghệ thực tế ảo, mọi người có thể đi du lịch xa mà không cần phải rời khỏi nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *