Trung Quốc đã lên tiếng yêu cầu phía Malaysia cung cấp toàn bộ thông tin và chứng cứ để đi đến kết luận chiếc máy bay mất tích đã bị rơi xuống Nam Ấn Độ Dương, đồng thời cho biết Trung Quốc vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm chiếc máy bay này. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *