Hôm nay, Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) đã  công bố số liệu cho thấy tỉ lệ sinh tại nước này trong năm 2019 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 70 năm qua bất chấp chính quyền đã bãi bỏ chính sách một con.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *