Ngày 28/12 vừa qua, Trung Quốc đã thông qua nghị quyết cải cách chính sách một con, cho phép các cặp vợ chồng sinh con thứ hai nếu vợ hoặc chồng là con một. Đây là sự thay đổi lớn trong chính sách kế hoạch hóa gia đình được áp dụng trong suốt 3 thập niên qua tại quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *