Thời gian qua, các cuộc triển lãm nghệ thuật đã vượt ra khỏi giới hạn trưng bày những tác phẩm điêu khắc bằng đá, kim loại hay làm bằng vải. Mới đây, Bảo tàng Nghệ thuật Whitney ở thành phố New York (Mỹ) đã tổ chức cuộc triển lãm các tác phẩm ăn được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *