Tổng thống Nga Vladimir Putin đêm qua đã thông qua danh sách nội các mới với việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Thứ nhất và Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế mới, nhưng giữ lại nhiều vị trí bộ trưởng kỳ cựu và cấp cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *