Theo Tổng thống Donald Trump, vào cuối tuần này, ông sẽ công bố ứng viên được đề cử vào vị trí Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ, thay thế Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg vừa qua đời ở tuổi 87.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *