Tổng thống Donald Trump đêm qua đã ký 2 sắc lệnh hành pháp về chăm sóc sức khỏe cho người dân Mỹ. Theo ông chủ Nhà Trắng, các sắc lệnh này nhằm bảo vệ những người có bệnh nền trong trường hợp Đạo luật chăm sóc sức khỏe Obamacare bị bãi bỏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *