Tòa án Tối cao Mỹ đêm qua đã ra phán quyết cho phép thực thi các biện pháp của chính quyền do Tổng thống Donald Trump lãnh đạo về siết chặt quy chế tị nạn. Chính sách này được ban hành nhằm ngăn chặn phần lớn người di cư từ các nước Trung Mỹ đi qua ngõ Mexico xin quy chế tị nạn tại Mỹ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *