Sự gia tăng của tin giả, bao gồm thông tin sai lệch và khuyến cáo không chính xác, có thể làm các dịch bệnh, chẳng hạn như COVID-19 bùng phát nghiêm trọng hơn. Đây là kết quả một cuộc nghiên cứu được công bố vào hôm nay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *