Kế hoạch tung ra đồng tiền kỹ thuật số Libra của mạng xã hội lớn nhất toàn cầu Facebook vừa vấp phải một rào cản mới. Đêm qua, Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) nêu rõ rằng: “những đồng tiền như thế không nên được phát hành cho đến khi nào những nguy cơ quốc tế sâu xa mà nó đặt ra được giải quyết”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *