ILO dự báo, số người thất nghiệp trên thế giới trong năm 2009 sẽ tăng từ 219 – 241 triệu người, trong khi năm ngoái chỉ có từ 29 – 51 triệu người thất nghiệp. Số liệu trên được công bố vào ngày 18/9 trong một báo cáo của ILO sẽ được gởi đến Hội nghị Thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi G20, được tổ chức tại Pittsburgh – Mỹ vào tuần tới.

Báo cáo cũng dự báo rằng, các biện pháp kích thích việc làm được chính phủ nhóm G20 thực hiện kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu sẽ tạo từ 7 – 11 triệu việc làm trong năm 2009 ở các quốc gia này. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc ILO cảnh báo, nếu các biện pháp đặc biệt trên được rút lại quá sớm thì cuộc khủng hoảng việc làm có thể sẽ càng tồi tệ hơn. Ông nhấn mạnh, những nỗ lực đó cần phải được tiếp tục.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *