Đề nghị của chính quyền của Thủ tướng Hatoyama về khoản ngân sách khổng lồ này nhằm thực thi các cam kết chính trị mà đảng Dân chủ DPJ cầm quyền của ông đã hứa trong cuộc vận động tranh cử hồi tháng 8 vừa qua. Đó là cam kết thiết lập khoản ngân sách để trợ cấp cho trẻ em, miễn phí đối với bậc giáo dục trung học và hỗ trợ thu nhập cho các gia đình ở nông thôn.

Phát biểu trong cuộc họp nội các vào hôm qua, Thủ tướng Yukio Hatoyama cho biết, việc thực thi các khoản chi tiêu theo cam kết là ưu tiên hàng đầu trong việc soạn thảo ngân sách của năm tài khóa 2010.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *