Đất nước Indonesia đông dân thứ 4 thế giới thường xuyên hứng chịu các thảm họa thiên nhiên và do con người gây ra. Các tòa nhà đôi khi không được bảo trì tốt và các quy tắc đảm bảo an toàn không được tuân thủ một cách đúng đắn.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *