Ấn Độ cần xem xét lại chi tiêu công và cải thiện tình hình tài chính hiện nay. Đó là phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ, ông Pranab Mukherjee khi ông công bố ngân sách tài khóa năm 2010 bắt đầu vào ngày 1/4/2010.

Ông Pranab Mukherjee, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ

Trong bài phát biểu tại Hạ viện ở thủ đô New Delhi, Bộ trưởng Mukherjee đã đề cập đến những thách thức lớn mà nền kinh tế Ấn Độ đang phải đối mặt.

Ông cho biết, việc quay trở lại tỉ lệ tăng trưởng 9% và sau đó là mức tăng trưởng 2 con số vẫn là ưu tiên dài hạn của Ấn Độ. Ngoài ra, vấn đề cải thiện các dịch vụ công cũng là một trong những ưu tiên của đất nước được bộ trưởng Mukherjee đề cập đến.

Ông nói: “Chúng ta cần phải tăng cường an ninh lương thực, cải thiện giáo dục và cung cấp các dịch vụ y tế cho mọi tầng lớp nhân dân, từ khu vực thành thị đến nông thôn. Có nhiều vấn đề đòi hỏi những nguồn lực quan trọng và chúng ta phải tìm ra những nguồn lực đó.”

Bộ trưởng tài chính Mukherjee cũng nói đến các nỗ lực tăng sản xuất nông nghiệp trong nước, nơi mà giá thực phẩm ở mức khá cao. Thị trường chứng khoán Ấn Độ đã tăng hơn 2% trong ngày khi bộ trưởng Mukherjee cho biết thâm hụt tài chính thấp hơn mức dự đoán.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *