Thụy Sĩ mới đây đã đồng ý đổi thứ tự nhận vaccine COVID-19 với cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX. Theo đó, Thụy Sĩ đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới nhường cho COVAX nhận vaccine trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *