Thông tin về tác động tiêu cực của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe con người. Kết quả của một cuộc  nghiên cứu mới nhất đăng trên tạp chí Nghiên cứu Tim mạch của Mỹ vào hôm nay cho thấy thuốc lá điện tử có thể phá hủy tim mạch. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *