Nối tiếp thông lệ từ những năm trước, mới đây, tại làng Darkush thuộc tỉnh Idlib của Syria đã diễn ra lễ hội lựu lần thứ 4. Sự kiện được tổ chức nhằm quảng bá đặc sản lựu và những sản phẩm khác của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *