Theo Truyền thông Canada, Thủ tướng  Justin Trudeau đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 sau khi đảng Tự do của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 20/9. Tuy nhiên, đảng Tự do không giành đủ số ghế cần thiết để chiếm đa số trong Quốc hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *