Thủ tướng Anh Boris Johnson chiều tối qua đã bác bỏ yêu cầu cho phép chính quyền Scotland quyền hạn tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý khác về vấn đề độc lập cho vùng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *