Thử thách mang tên “4 mùa” diễn ra tại quán bánh burger Brooklyn. Theo qui định, mỗi thí sinh được phát cái bánh burger nặng đến 1 kí rưỡi, và người nào ăn hết cái bánh trong thời gian nhanh nhất sẽ giành chiến thắng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *