Trong thông điệp quan trọng gửi tới Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nước ta luôn coi trọng và mong muốn phát huy quan hệ hợp tác toàn diện với Liên Hiệp Quốc, góp phần xây dựng một thể chế đa phương toàn cầu công bằng, minh bạch và hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *