Tình hình thiên tai đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều nơi trên thế giới. Mưa lớn, lũ lụt tại Pháp, Đức, Mỹ đã gây ra những thiệt hại không nhỏ về người và của. Nhiều người thiệt mạng, hàng chục ngàn người phải sơ tán, nhà cửa, đường phố chìm trong nước lũ. Mức thiệt hại ước tính lên đến hàng triệu euro.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *