Từ lâu, các doanh nghiệp và người dân ở thành phố Las Vegas, bang Nevada của Mỹ đã phàn nàn về việc người vô gia cư cắm trại hoặc ngủ trên đường phố có nguy cơ gây mất mát tài sản. Mới đây, Hội đồng thành phố Las Vegas đã ban hành một quy định, xem việc cắm trại hoặc ngủ trên đường phố là bất hợp pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *