Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Niwatthamrong Boonsongpaisan (Ni-vắt-thăm-rông Bun-xông-pay-xan) đã bác bỏ khả năng từ chức giữa lúc lực lượng biểu tình chống chính phủ đang gia tăng sức ép đòi phế truất ông và yêu cầu Thượng viện bổ nhiệm một thủ tướng mới không qua bầu cử.   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *