Trong cuộc họp với các tướng lĩnh hàng đầu vào hôm nay, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra đã chỉ thị quân đội nước này bảo đảm an ninh cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 02/02 tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *