Hội đồng các bộ trưởng phụ trách các vấn đề có liên quan đến kinh tế của Thái Lan do Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha đứng đầu  vừa thông qua trên nguyên tắc những biện pháp mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng du lịch trong ngắn, trung và dài hạn. Các biện pháp này sẽ có hiệu lực sau khi được Chính phủ phê duyệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *