Hội đồng Quốc gia về Hòa bình và Trật tự của Thái Lan tối qua đã rút ngắn thời gian áp dụng lệnh giới nghiêm từ 7 tiếng đồng hồ xuống còn 4 tiếng mỗi ngày. Động thái trên diễn ra sau khi xuất hiện nhiều lời than phiền về tác động của lệnh giới nghiêm cũ đối với đời sống của người dân cũng như hoạt động của doanh nghiệp ở xứ sở chùa vàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *