Theo cuộc thăm dò dư luận do Viện nghiên cứu Dusit của Thái Lan thực hiện, có hơn 90% số người được hỏi bày tỏ sự hài lòng ở mức độ khác nhau đối với các hoạt động của Ủy ban Bảo vệ Trật tự Quốc gia. Ủy ban này đã giúp khôi phục ổn định tình hình an ninh trật tự, giải quyết nhanh và hiệu quả một số vấn đề cấp bách về kinh tế – xã hội của Thái Lan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *