Do quan ngại về vấn đề an ninh, hôm nay, cuộc họp giữa chính phủ tạm quyền và Ủy ban bầu cử Thái Lan nhằm xác định ngày bầu cử chính thức Hạ viện nước này đã bị hoãn lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *