Kể từ khi tiến hành đảo chính hôm 22/5 vừa qua, quân đội Thái Lan đã có nhiều nỗ lực hòa giải dân tộc và hàn gắn sự chia rẽ trong xã hội do các phe phái chính trị đối lập gây ra. Theo nhiều nhà quan sát, hiện nay, các hoạt động trong chiến dịch Mang hạnh phúc trở lại Thái Lan do chính quyền quân sự triển khai đang bắt đầu phát huy hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *