Truyền thông Thái Lan đưa tin hôm nay Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia đã công bố chi tiết kế hoạch hòa giải 3 giai đoạn và chỉ định Trung tướng Kampanart Ruddith, trợ lý Tham mưu trưởng, làm người đứng đầu Trung tâm Hòa giải phục vụ Cải cách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *