Sau thời gian dài chống chịu với hạn hán, nông dân Thái Lan tại các khu vực ven sông Mekong đã có thể bớt lo khi nước sông đang dâng cao trở lại. Tuy nhiên, với tốc độ dâng nhanh, khoảng 60 đến 70 cm mỗi ngày, chính quyền sở tại đã phải đưa ra cảnh báo và triển khai một số biện pháp phòng chống lũ lụt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *