Hôm nay, các chính đảng ở Thái Lan đã bắt đầu đăng ký danh sách ứng viên tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến được tổ chức vào ngày 2/2/2014. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ bao vây lối vào địa điểm đăng ký tranh cử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *