Sự diễn tập lúc nào cũng rất cần thiết, nhất là đối với những công việc không cho phép sai sót, như phẫu thuật chẳng hạn. Với quan niệm như thế, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Washington (Mỹ) đã tạo ra những mô hình tim người bằng phương pháp in 3 chiều (hay 3D) để phục vụ việc thực hành phẫu thuật. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *