Trong năm 2020, số trẻ em sinh ra ở Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 4 thập niên qua. Đây là kết quả báo cáo vừa được Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố vào đêm qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *