Mặc dù được phóng lên quỹ đạo từ năm 1998, nhưng phải đến ngày 02/11/2000, Trạm Không gian Quốc tế (ISS) mới đón những phi hành gia đầu tiên. Như vậy, ngày 02/11 tới sẽ đánh dấu tròn 20 năm con người có mặt liên tục trên trạm không gian này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *