Đan giỏ là một loại hình nghệ thuật lâu đời có nguồn gốc từ nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Tại Anh, một nghệ sĩ có thể tạo ra những chiếc giỏ đan thủ công chỉ với các loại lá cây, dây leo và cỏ dại có sẵn trong tự nhiên. Đó chính là Suzie Grieve.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *