Đam mê sáng tạo, nhưng thầy giáo dạy mỹ thuật ở thành phố Zarqa, Jordanie này không tạo ra tác phẩm bằng những loại vật liệu hay dụng cụ thông thường như giấy, viết, cọ…. Loại vật liệu mà anh có nhiều cảm hứng sáng tác nhất là những mảnh kính vụn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *