Nhiều nông dân trồng táo ở miền Bắc Italia đang sử dụng “tủ lạnh tự nhiên” được xây dựng dưới sườn đồi để bảo quản nông sản với nhiệt độ được kiểm soát ổn định trong cả 4 mùa. Sáng kiến này đang phát huy tác dụng trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *