Hải sản là nguồn thực phẩm quan trọng của con người. Tuy nhiên, việc đánh bắt quá mức các loài hải sản, đặc biệt là vào mùa sinh sản của chúng, đang đẩy nhiều loài cá, tôm trên thế giới đến trước nguy cơ cạn kiệt. Tại Ấn Độ, người tiêu dùng ở thành phố Mumbai, miền Tây nước này, đang chủ động bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản tại địa phương nhờ một sáng kiến được gọi là “lịch cá”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *